B-17 Crash

Stevns

Nødlandingen på Stevns 11. april 1944

Dette er historien om den eneste kendte flybesætning på et B-17 fly, der efter en nødlanding, kom samlet ud af fjendtligt territorium under 2. verdenskrig.

En kæde af hændelser foretaget af modige lokale stevnsboere og modstandsfolk, førte til de 10 besætningsmedlemmers redning.

På 80-års dagen for nødlandingen blev mindestenen for den amerikanske besætning og dens redningsmænd afsløret, hvor nødlandingen fandt sted; Bækkemosevej 11A, Tåstrup, 4672 Klippinge.

Togtet og nødlandingen

Flyet hedder ”B-17 42-3535” og har base i Snetterton Heath, Suffolk, England. Den flyvende fæstning er et af i alt 643 bombefly, der denne morgen, den 11. april 1944, bliver sendt fra det østlige England mod bombemål i det nordøstlige Tyskland. 

Missionen

Bombemålet er Poznan, Polen. Der flyves med reduceret hastighed grundet den lange vej til målene i en højde af 28.000 fod (ca. 9 km). Flyvningen fra basen i England over Belgien og Tyskland til målet og retur via Danmark var beregnet til 12 timer. Besætningen på 10 mand ved, at det vil blive en forfærdelig lang dag. Det er deres fjerde togt sammen.

Læs 2. piloten de Mars erindring om missionen her.

 

 

Ildkampen

Vores flyvende fæstning bliver beskadiget af antiluftskyts. På vej nordpå mod Stettin angribes de af tyske jagerfly – Messerschmitts og Focke Wulfs. De bliver ramt flere gange, og vores B-17 kæmper for at holde sig på vingerne – nu på kun en fuldt funktionsdygtig motor. Piloten indser hurtigt, at det bliver nødvendigt at nødlande og udser sig Sydsverige – uden for fjendens linjer.

Læs 2. piloten de Mars erindring om ildkampen her.

 

 

Nødlandingen

Vores flyvende fæstning kommer ind over land i lav højde, og det er kun dygtige pilotegenskaber, der forhindrer et dødbringende styrt. Først rammer de en elmast, undviger et hus, for derefter at nødlande flyet på maven på en mark. Flyet har pløjet et 120 meter spor efter sig. Hele besætningen overlever! Men nu venter en ny udfordring: Kursen med blot én motor var gal, og de er ikke landet i frie Sverige, men på Stevns – lige midt i tysk besatte Danmark.

Læs 2. piloten de Mars erindring om nødlandingen her.

 

 

Fra nødlanding til frihed med hjælp fra lokale kræfter

I skjul for tyskerne

Efter nødlandingen sørger de lokale landmænd for, at flyverne hurtigst muligt bliver skjult i en granplantage på Myrekærs mark.

Læs mere....

,,Efter nødlandingen er de ti flyvere meget hurtigt ude af deres bombemaskine. De søger kontakt til to landmænd, Asger Jensen og Kåre Jensen, på nabomarken. Disse forstår ikke engelsk. Hurtigt herefter kommer en tredje landmand, Knud Larsen, på hvis mark flyet er nødlandet samt en fjerde landmand, Johan Nissen, som arbejder på nabomarken, til syne. Flyverne anvises en plads i en lille granplantage, hvor de kan komme i skjul. Flyverne får at vide, at de skal forholde sig i ro, men vil blive hentet på et senere tidspunkt. De får at vide, at de kun må komme frem på et bestemt kaldesignal. Flyverne holder sig skjulte i granplantagen fra kl. ca. 14.20 til 21.00. Deres spor harves væk.

Hvad gør vi nu? 

De lokale landmænd søger kontakt hos politiet og en advokat i Store Heddinge. Men får ingen hjælp her. Hjælpen er dog på vej!

Læs mere....

Kl. 14 Asger Jensen ringer til sin fader, Hans Jensen, i Højerup. De aftaler et møde mellem Asger Jensen, Johan Nissen og Hans Jensen i Store Heddinge snarest. Nissen og Asger Jensen cykler til Store Heddinge. Mødes med Hans Jensen først på Højskolehjemmet og derefter på Store Heddinge Gamle Kirkegård. Hans Jensen tager kontakt til advokat Hald i Store Heddinge, som intet kan gøre. Derefter henvender Hans Jensen sig på politistationen i Store Heddinge. Politimester Gelius er ikke hjemme, men Hans Jensen taler med politifuldmægtig Jens Hertz, som siger, at politiet ikke kan gøre mere i sagen. Hjælpen er dog på vej!

I skjul hos de lokale

De lokale arbejder for at få stablet en redningsaktion på benene. De 10 flyvere kan ikke blive i plantagen, så de gemmes på høloftet på den nærliggende gård Myrekær.

Læs mere....

Mellem kl. 14 og midnat:

Politimester Gelius er taget til Tåstrup. Inden da har han underrettet en politibetjent på Politigården i København. Denne underretter Robert Jensen – kaldet TOM, som er leder af Dansk-Svensk Flygtningetjeneste.

Gelius møder i Tåstrup en fiskeeksportør Henning Brammer fra Rødvig. Brammer har tidligere på eftermiddagen mødt advokat Hald ved flyvemaskinen. Brammer og hans medhjælper, fiskeskipper Aage Leonhardsen, tager ophold på Myrekær for at vente på, at Johan Nissen kommer tilbage fra Store Heddinge.

Kl. ca. 19 er Johan Nissen og Asger Jensen hjemme i Tåstrup.  Johan Nissen møder Brammer på sin gård (Myrekær).

Ved mørkets frembrud hentes flyverne fra deres skjul i granplantagen af Nissen, Brammer og skipper Aage Leonhardsen og bringes til Myrekær. Sporene efter flyverne harves endnu engang over. Brammer og Leonhardsen tager tilbage til Rødvig for at hente Brammers lastbil.

Kl. 20. Flyverne får mad og hvile på høloft på Myrekær.

Kl. 23. Tyskerne finder flyet. Politimester Gelius har været tøvende med at meddele det tyske politi om nødlandingen og har i første omgang nævnt Tommestrup som nødlandingsstedet.

Redningsaktion

Omkring midnat henter Henning Brammer vores 10 flyvere på Myrekær og kører dem til Sømandshjemmet i Fakse Ladeplads. Næste dag kører vognmand Børge Nielsen dem til København, gemt i et læs hø.

Læs mere.

Efter midnat afhenter Brammer flyverne i sin lastbil på Myrekær. Kører til Sømandshjemmet i Fakse Ladeplads, hvor flyverne overnatter og bliver tilset af en læge.

Formiddagen den 12. april: Robert Jensen – leder af Dansk-Svensk Flygtningetjeneste i København – tager til Stevns for videre koordinering af flyvernes flugt med Brammer og vognmand Børge Nielsen, der begge arbejder for Dansk-Svensk Flygtningetjeneste med at transportere flygtninge til udskibningssteder. Robert Jensen er også på Rødvig Kro, hvor kromand Werner Christiansen er en meget vigtig kontakt til Dansk-Svensk Flygtningetjenste.

Kl. 15: Flyverne afhentes senere på dagen (12. april 1944) i Fakse Ladeplads af vognmand Børge Nielsen og bringes på ladet af hans lastbil læsset med halm til København. Ifølge en af flyvernes beretning stopper lastbilen flere gange ganske kort under turen til København. De tror, at det er på grund af tyske patruljer, som lastbilen skal passere – men det må have været trafiklys. Vel ankommet til København parkeres lastbilen med de 10 flyvere på Halmtorvet. Efter mørkets frembrud køres  flyverne til Gammel Jernbanevej i Valby, hvor de sættes af. Derefter bringes de til en lejlighed i Vestbanevej 15 – sidegade til Gammel Jernbanevej.

I speedbåd mod friheden

Flyverne, nu kaldet ”hølæsset”, holdes skjult 3 dage i København, mens Robert Jensen planlægger deres flugt over Øresund.  15. april 1944 sejler fiskeskipper Bernhardt Nielsen alle 10 flyvere til friheden i Sverige.

Læs mere

Flyverne, kaldet ”hølæsset”, opholder sig i lejligheden resten af den 12., den 13. og 14. april og noget af den 15. april. De bliver forplejet af Robert Jensen. De ryger alle hans cigaretter og bliver forkælet af deres danske værter. Se ”Dansk-Svensk Flygtningetjenestes rapport” om hændelsen.

Det er vigtigt for Dansk-Svensk Flygtningetjeneste at vise de allierede, at modstandsbevægelsen i Danmark er godt organiseret, effektiv og dygtig – klar til at løse alle stillede opgaver. Tidlig morgen den 15. april 1944 transporteres flyverne i ”lillebil”/taxa fra deres skjulested i Valby til Sundby Havn på Amager.

Fiskeskipper Bernhardt Nielsen (kaldet Sundby), som arbejder for Dansk-Svensk Flygtningetjeneste, sejler ”hølæsset” fra Sundby på Amager i en hurtigbåd til østsiden af Saltholm. Den svenske båd ”Ellen” henter dem ved Saltholm og sejler dem til Malmø. Det forlyder, at Bernhardt Nielsen har hentet 10 kedeldragter i Malmø, som flyverne bærer under overfarten. Hør lydfil om sejladsen (kommer senere).

 

De 10

Besætningen på det amerikanske B-17 fly er den eneste kendte besætning, der samlet kom ud af fjendtligt territorium under 2. verdenskrig. Besætningen kom ikke på vingerne igen i 2. verdenskrig. De havde gjort deres pligt.

Det danske politi måtte efter august 1943 ikke arrestere de allierede krigsflyvere, der nødlandede i Danmark. Politiet var forpligtet på straks at melde om nødlandede fly til tyskerne.

Efter oktober 1943 blev ingen allierede krigsflyvere anholdt af tyskerne, hvis de først var kommet i modstandsbevægelsens varetægt!

Dansk-Svensk Flygtningetjeneste reddede 4 engelske og 19 amerikanske krigsflyvere fra Danmark til Sverige.

I alt blev 90 allierede krigsflyvere reddet fra Danmark til Sverige.

200 krigsflyvere blev taget til fange af det danske (før august 1943) eller tyske politi.

Ca. 1.700 allierede krigsflyvere omkom i eller ved Danmark.

Her står mindestenen

Mindestenen står i svinget ved marken (Bækkemosevej 11A, Tåstrup, 4672 Klippinge), hvor flyveren nødlandede den 11. april 1944.

Ved stenen er der en parkerings- og vendeplads, så alle, som besøger stenen, kan stige ud og indånde historiens vingesus.

Den 11. april 2024 kl. 14.00 afsløredes stenen ved et mindearrangement med faner, militærmusik samt taler af blandt andre den svenske ambassadør og Stevns Kommunes borgmester. 

Mindestenen afsløres om....

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)

Vil du give et bidrag?

Du kan enten bidrage via PayPal eller MobilePay ved at klikke på knapperne.

Mindestenen er rejst af frivillige kræfter på Stevns i en nonprofit forening. Alle bidrag går ubeskåret til rejsning af stenen, mindearrangementet, hvor stenen afsløredes samt løbende vedligeholdelse af plads og parkering omkring mindestenen.

Sådan gør du:

1. Klik på den røde knap herover.

2. Din MobilePay åbner automatisk med denne modtager: 6661UX.  NB! Ser du siden her fra din PC, linker den røde knap først til en QR kode du skal scanne med din mobil. Se evt. vejledningen her

3. Indtast det beløb, du ønsker at bidrage med. Klik “næste”

4. Swipe, “Send penge”

Du har nu givet et bidrag til foreningen – mange tak!

Kontakt foreningen bag Mindestenen

Frivillige kræfter på Stevns står bag mindesten i foreningen    B-17 crash Stevns. Har du spørgsmål eller har du lyst til at bidrage på anden vis, er du velkommen til at kontakte os her!